Puttin’ on the Ritz

36″x 48″

acrylic, prisma

 

 

 

NFS